Spreuk van de dag:
René heeft zo’n 40 jaar zijn journalistieke hart mogen volgen. Hij was nog lang niet klaar, maar helaas is hem niet langer de tijd gegund
   mobiel
   als startpagina
   tip de redactie


Voorpagina
Algemeen
Sport
Politiek
Morgen

Ondernemend
Twentenaar
Column

Uit in Dinkelland


Bereikbaar
Twente
ADVERTENTIES


'OVERIJSSEL MOET WAKKER WORDEN EN ZICH ACTIEF BEMOEIEN MET AANVLIEGROUTES NAAR LELYSTAD AIRPORT'
Geschreven op: 02 maart 2017

Statenlid Lia van Dijk (Partij voor de Dieren) deed dringende oproep in motie

EXCLUSIEF door René Leget TWENTE/ZWOLLE - Gedeputeerde Staten van Overijssel moeten zich onmiddellijk actief gaan bemoeien met de discussies over de aanvliegroutes naar Lelystad Airport nu er onder de burgers en gemeenten grote onrust heerst over de nadelige effecten daarvan voor het woon- en leefmilieu en de dieren. Deze oproep doet het Overijsselse Statenlid Lia van Dijk (Partij voor de Dieren) in een motie die zij woensdag in de vergadering van Provinciale Staten indiende.

Aanleiding voor dit initiatief is dat het dagelijks bestuur van Overijssel zich volgens haar tot op heden veel te passief heeft opgesteld in dit dossier, waardoor de belangen van de provincie niet goed zijn behartigd. ,,Sterker nog, andere bestuurders hebben voor Overijssel besloten. Dat kan niet, zeker als het om het luchtruim boven Overijssel gaat''.

Van Dijk vindt het onbegrijpelijk dat er enerzijds handtekeningacties zijn gevoerd en gemeenteraden moties hebben aangenomen en dat er anderzijds een grote stilte heerst op het provinciehuis en de Overijsselse politiek Foto Twente@ctueel/copyright

Ook nadat de media bol stonden over deze kwestie kwam de provincie met een verklaring naar buiten dat er naast het economisch belang ook oog is voor de neveneffecten en de zorgen daarover onder de bevolking zijn overgebracht aan de autoriteiten, want Overijssel zou geen positie hebben in dit dossier.

Het statenlid vindt dit een veel te passieve en afwachtende opstelling, gezien de grote belangen die er op het spel staan.

Gedeputeerden Van Hijum (CDA) en Boerman (ChristenUnie) zijn er vanuit gegaan dat de provincie Gelderland ook wel de belangen  van Overijssel zou kunnen behartigen. Wethouder Van Leeuwen van Dalfsen heeft dat openlijk in twijfel getrokken door te constateren dat Overijssel 'Gelderse streken'' zijn geleverd waardoor de aanvliegroute is verplaatst van het Gelderse naar het Overijsselse luchtruim.

Het is te verwachten dat de Statenleden daar vanmiddag opheldering over gaan eisen door zich af te vragen wat de samenwerking tussen Overijssel en Gelderland nog voorstelt als de belangen van Overijssel te grabbel worden gegooid en de buurprovincie alleen voor het eigen belang kiest door deze kwestie over de provinciegrens heen te kieperen.

Van Dijk vindt het daarentegen het allerbelangrijkst dat gedeputeerde Boerman wakker wordt en onmiddellijk aan de slag gaat om te redden wat er nog te redden is. Het statenlid vindt dat alles in het werk wordt gesteld dat de Overijsselse belangen alsnog veilig worden gesteld. Zij wil weten wat de inzet van de noodzakelijke actieve opstelling wordt en of de Staten nog de kans krijgen om daar een mening over te hebben. Van Dijk wil ook weten of er nog gerede kans bestaat dat er nog invloed kan worden uitgeoefend of dat alles al in kannen en kruiken is.

De Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman (Verkeer en vervoer/ChristenUnie) moet volgens de Staten wakker worden en in het belang van de provincie snel een positie verwerven in het dossier over de aanvliegroutes naar Lelystad Airport. Hij zal vanmiddag bekendmaken dat hij vrijdag 'al' mag aanschuiven aan de 'Alderstafel', het overleg over lichtvaartkwesties onder leiding van oud PvdA-minister Hans Alders. 

In de motie wordt de gedeputeerde opdracht gegeven om zich zo snel mogelijk een positie te verwerven aan de 'Alderstafel' (het overleg over luchtvaartkwesties onder leiding van ex PvdA-minister Hans Alders), een gesprek te arrangeren met verantwoordelijke, demissionaire staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken), te reageren op de onrust onder de burgers en de gemeenten, de Staten intensief te betrekken bij en informeren over deze kwestie, alternatieve aanvliegroutes voor te stellen en als dat niet meer kan te eisen dat er een hogere vlieghoogte wordt opgelegd, zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

De verwachting is dat gedeputeerde Boerman (Verkeer en vervoer) de politieke kou uit de lucht gaat halen met de mededeling dat hij vrijdag 'al' aan de Alderstafel zit en die gelegenheid gaat aangrijpen om de wensen van Overijssel op tafel te leggen. Onduidelijk is echter wat zijn inzet zal zijn. De Staten zullen van hem eisen dat daar eerst volstrekte duidelijkheid over komt alvorens hij aan tafel gaat zitten. Boerman zal op pad worden gestuurd met een opdracht van de Staten. Aangezien het vrij kort dag is, is het zeer de vraag of dat nog op korte termijn kan, tenzij de Staten vanmiddag de motie van de Partij voor de Dieren aannemen.

Van Dijk vindt het haar taak om als Statenlid deze belangrijke kwestie te agenderen en niet af te wachten of andere fracties actie ondernemen. Andere fracties hebben inmiddels al schriftelijke vragen gesteld, maar gezien de actualiteit en urgentie heeft de Partij voor de Dieren bewust gekozen voor een 'motie vreemd aan de orde' met als doel snel duidelijkheid te krijgen en GS opdracht te geven om wakker te worden en actief met dit dossier aan de slag te gaan.  


Reactie schrijven...
Foto voor dit artikel opsturen...


HUIS-AAN-HUIS OPROEP PvdA VOOR BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID VALT VERKEERD IN DENEKAMP
'DE OASE' WINT BOERDERIJ PROVINCIE OVERIJSSEL
UITSLUITING PVV BREEKT DE POLITIEK NU OP
KWESTIE RSC KOMT IN STROOMVERSNELLING DOOR PUBLICATIES OP TWENTE@CTUEEL
'CHANTAGEPRAKTIJKEN BIJ DE GEMEENTE DINKELLAND'
PERMANENTE BEWONING IN 'DE WYLLANDRIE' IS UIT DEN BOZE
BOERENPROTEST TEGEN VERBOD OP SCHEUREN VAN GRASLAND
OOTMARSUM VREEST MASSALE INVASIE POOLSE WERKNEMERS NA VERKOOP WYLLANDRIE
OVERIJSSELSE COMMISSARIS OPVALLEND KRITISCH OVER PROFIELSCHETS BURGEMEESTER DINKELLAND
ANGST VOOR LANGDURIGE LEEGSTAND GEBOUW 'DE WYLLANDRIE'
BROKKENPILOOT ANITA TEN DAM MAG GEEN VOORZITTER VAN DE VERTROUWENSCOMMISSIE WORDEN
PVV EIST OPENBAARHEID CRIMINALITEITSCIJFERS OVER ASIELZOEKERS IN OVERIJSSEL
PROVINCIE OVERIJSSEL LAAT BURGERS NIET MEEPROFITEREN VAN MILJOENEN-MEEVALLER
'SLUIZEN BIJ DELDEN EN HENGELO ZIJN KNELPUNTEN'
GROTE ONRUST IN OOTMARSUMSE WIJK STOBBENKAMP OVER KOMST 40 METER HOGE ZENDMAST
POLITIE HOUDT INFORMATIE OVER CRIMINELE ASIELZOEKERS ONDER DE PET
NIET DE PvdA DINKELLAND MAAR DE BURGERS BEPALEN OF ER EEN KINDERBOERDERIJ MOET KOMEN
'FACEBOOK-KONING' SIJBOM FELICITEERT JARIGE KONING MET DIGITALE FELICITATIE
OLDENZAAL LEENT ARME OUDEREN GELD VOOR VERBOUWING VAN HUN WONING
90 HOOGLERAREN BEPLEITEN INVOERING GROENE ECONOMIE
'GROOTSCHALIGE RENOVATIE MOET LEIDEN TOT ENERGIENEUTRALE WONINGEN'
POLITIE RIJDT GESTOLEN AUTO KLEM OP A 1 BIJ HOLTEN
TOELATING EENRICHTINGSVERKEER OP DINKELLANDSE NICOLAASPLEIN IN ONDERZOEK
LOKAAL DINKELLAND IS HYPOCRIET
'HET SPEELKWARTIERTJE VOOR DINKELLANDSE CDA-WETHOUDER DUURSMA IS VOORBIJ'
POASKEARLS KINDEREN AAN HUIS IN PARTY LOUNGE VAN CAMPING KUIPERBERG
SPEAKERINCIDENT BEWIJST ZWAKKE COMMUNICATIE POLITIE OOST NEDERLAND
DINKELLANDSE POLITIEK VERZUIMT CLAIM TE LEGGEN OP DE AGENDA VAN TWENTE
VNG OVERIJSSEL HEEFT HET NA 100 JAAR NOG STEEDS NIET BEGREPEN
MY OFFICE-FORMULE UITKOMST VOOR STARTENDE ONDERNEMERS IN OOST NEDERLAND
Klik hier voor de berichten in het archief


VIER ARRESTATIES NA BELAGING VAN AGENTEN IN GELDROP
DERDE VERDACHTE OPGEPAKT NA FATALE BURENRUZIE GELEEN
WEER DISCUSSIE OVER GEBRUIK VERSLEUTELDE BERICHTEN IN ZAAK DRUGSSMOKKEL KOTTER
VERDACHTE VAN BETROKKENHEID DOOD ORLANDO WEER OP VRIJE VOETEN
TOERIST UIT MALTA VRIJGESPROKEN VOOR VALSE BOMMELDING INTERNATIONALE TREIN
EXTRA BEVEILIGING VOOR D66-LEIDER ALEXANDER PECHTOLD
REIZEN MET OPENBAAR VERVOER MET DE SMARTPHONE
MILJONAIR GEEFT SPELERS NAC VETTE PREMIE BIJ WINST VAN NEC
GEMEENTEHUIS TUBBERGEN MOET NOG MEER HET HUIS VAN EN VOOR DE GEMEENTE WORDEN
EERSTE KLASSE NOG VER WEG VOOR SDC '12
Vandaag is tanken het goedkoopst in Twente:
EURO 95
1,46
Amigo Losser
DIESEL
1,14
Roeleveld Rolink Denekamp
Weet u een goedkoper adres? Klik hier

Ansichtkaart-actie PvdA in Denekamp dient wel degelijk een politiek doel

  Ja, Karin Mulders is een grote huichelaar
  Nee, het gaat hier om het algemeen belang
  Ja, de PvdA bedrijft per definitie politiek, wordt anders lid van de naturistenverenigiing
  Nee, dit is een allerlaatste stuiptrekking van de PvdA, die ook in Dinkelland van het toneel verdwijnt


Karin Mulders is een grote huichelaar door actie niet te beschouwen als een politieke activiteit
De Tegel

De huis-aan-huis verspreiding van 3.000 ansichtkaarten in Denekamp door de PvdA mag ...


AMBER ALERT HELPT BIJ OPSPORING KINDEREN WORDEN VERMIST OF ZIJN ONTVOERD
KERSTGEDICHT VAN DORPSDICHTER BENNE SOLINGER VOOR DE LEZERS VAN TWENTE@CTUEEL
Ziggo wil interactieve televisie in Twente aanbieden
Twentse Ilse de Lange promoot 'groenste' mobieltje van ons land
Het Twente@ctueel Nieuwjaars-dobbelspel
Televise kijken op je mobiel in Twente
TV kijken op je Nokia 96 is een sensatie
Foto personalisering

colofon - contact
iX Studios BWEB