Spreuk van de dag:
René heeft zo’n 40 jaar zijn journalistieke hart mogen volgen. Hij was nog lang niet klaar, maar helaas is hem niet langer de tijd gegund
   mobiel
   als startpagina
   tip de redactie


Voorpagina
Algemeen
Sport
Politiek
Morgen

Ondernemend
Twentenaar
Column

Uit in Dinkelland


Bereikbaar
Twente
ADVERTENTIES


RAAD DINKELLAND IS GEZWIJG WETHOUDER DUURSMA OVER TEKORTEN SOCIAAL DOMEIN MEER DAN ZAT
Geschreven op: 18 april 2017

Christen-democrate moet vanavond in de raadsvergadering met de billen bloot

EXCLUSIEF door René Leget DENEKAMP/TWENTE - Dinkelland is opnieuw in opspraak omdat het vergeleken met andere gemeenten geen duidelijkheid verschaft over de forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De onvrede daarover is inmiddels zo hoog opgelopen dat de politiek verantwoordeliike wethouder Ilse Duursma (CDA) na drie keer de boot te hebben afgehouden vanavond in de raadsvergadering openheid van zaken moet verstrekken.

Duursma lapt de informatieplicht aan de raad aan haar laars door steeds maar te suggereren dat de cijfers er nog niet zijn. Ook wil zij niet vertellen wanneer de informatie wel beschikbaar komt. Daardoor komt de controlerende taak van de raad niet uit de verf, want door gebrek aan gegevens kunnen er geen debatten worden gevoerd.

De Dinkellandse CDA-wethouder is in opspraak gekomen doordat zij belangrijke informatie over tekorten voor uitgaven in het Sociaal Domein niet op tijd aan de gemeenteraad verstrekt, waardoor de controlerende taak van de politiek in het gedrang komt. Zij zal haar zonnebril af moeten zetten en openheid van zaken moeten geven, zodat zij de gemeenteraadsleden weer recht in de ogen kan kijken Archieffoto Twente@ctueel/copyright 

Dat Dinkelland op dit gebied uit de pas loopt ten opzichte van andere gemeenten blijkt uit onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF), dat op verzoek van gemeentekoepel VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) is uitgevoerd.

ACHTERGROND:

Uit de resultaten blijkt dat veel gemeenten de komende jaren forse tekorten verwachten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. In sommige gemeenten is sprake van tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen.

Uit het grote aantal gemeenten dat aan het onderzoek heeft deelgenomen -  93 van de 115 deelnemende gemeenten geven aan significante tekorten te verwachten - blijkt dat er wel degelijk openheid van zaken kan worden gegeven. Er wordt dan ook sterk getwijfeld aan de bewering van Duursma dat de cijfers er niet zouden zijn. Ze zijn er wel, maar de wethouder wil ze niet naar buiten brengen om buiten schot te blijven.

Duursma staat er om bekend discussies stelselmatig uit de weg te gaan door belangrijke informatie achter te houden of alleen iets te zeggen als daar expliciet naar wordt gevraagd. De oppositiepartijen Lokaal Dinkelland, D66 en de PvdA zijn deze passieve houding meer dan zat en eisen nu duidelijkheid.

Dat laatste is urgent want het gaat om veel geld. Een aantal gemeenten heeft te maken met tekorten op alle drie de decentralisaties. Het tekort binnen bijvoorbeeld de jeugdzorg kan dan niet worden gecompenseerd met een overschot op bijvoorbeeld de Wmo 2015, stelt AEF in zijn rapport 'Blijvend vernieuwen in het sociaal domein'. 


Er is sprake van een grote spreiding in de omvang van de tekorten, constateert AEF. De meeste gemeenten hebben een tekort van minder dan tien procent. Er komen ook tekorten voor van meer dan twintig procent. Opvallend is volgens AEF dat de tekorten ten opzichte van 2015 en 2016 - ‘jaren waarin een belangrijk deel van de gemeenten nog wel positief uitkwam of een beperkt tekort liet zien’ - in latere jaren zullen toenemen. ‘Een aantal gemeenten waarvan de financiële situatie er nu nog goed uitziet, verwacht dus in de komende jaren te maken te krijgen met aanzienlijke tekorten’, aldus AEF. Gemeenten verwachten de grootste tekorten in 2017. Grotere gemeenten voorzien grotere tekorten dan kleinere gemeenten. 

Oorzaken van de tekorten liggen volgens gemeenten onder meer in negatieve effecten van de verdeelmodellen en knelpunten in de regelgeving, zoals de verplichting om beschut werk te bieden en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin eisen aan de tarieven voor onder meer huishoudelijke hulp worden gesteld. Ook loopt het tempo waarmee de kortingen op de rijksbudgetten worden doorgevoerd niet in de pas met de vernieuwingen die gemeenten willen doorvoeren. De omvang en het tempo van de veranderopgave lijken te hoog te zijn, concludeert AEF. Veel budget zit in de praktijk ‘vast’. Ook de gevolgen van gerechtelijke uitspraken, autonome ontwikkelingen in cliëntaantallen, doorverwijzingen door huisartsen, gecertificeerde instellingen en rechters leiden volgens gemeenten tot tekorten. Het (nog steeds) ontbreken van zicht op het aantal cliënten waarvoor gemeenten verantwoordelijk zouden worden, speelt ook een rol.


Voor gemeenten voor wie het tempo van rijksbezuinigingen en transformatie een te grote opgave dreigt te worden, zou aanvullende ondersteuning moeten komen, adviseert AEF. Dat kan inhoudelijke hulp zijn - zoals hulp bij het vormgeven van beleid, uitvoering en evaluatie -, maar ook financiële hulp, als tijdelijke verlichting van het tekort of een combinatie van beiden.

De VNG gaat met het rijk in gesprek om aanvullende ondersteuning voor gemeenten te organiseren, zo laat de VNG in een reactie op de quick scan weten. ‘Het huidige kabinet moet immers het Sociaal Domein ‘zonder gaten’ overdragen aan het volgende kabinet.’


Reactie schrijven...
Foto voor dit artikel opsturen...


VRIJAGE TUBBERGEN MET HARDENBERG VALT VERKEERD IN DINKELLANDSE POLITIEK
VVD WIL BEPALENDE SPELER WORDEN IN HET CENTRUM VAN DE MACHT IN DINKELLAND
HET IS HELEMAAL NIET VEILIG IN DINKELLAND EN TUBBERGEN
PECHTOLD VEROORZAAKT SCHEUR IN VVD/CDA/D66-MOTORBLOK
PVV-LEIDER WILDERS VINDT VASTLOPEN FORMATIE 'ZEER GOED NIEUWS'
'TUBANTIA HANDELDE ONZORGVULDIG DOOR PUBLICATIE NAAM BEDRIJF'
HISTORISCH VERLIES: SPD NIET MEER DE GROOTSTE IN NORDRIJN-WESTFALEN
GROENLINKS OVERIJSSEL WIL MEEVALLER 66 MILJOEN EURO IN GROENE PROJECTEN INVESTEREN
STATEN OVERIJSSEL KRITISCH OVER OPPOTTEN TIENTALLEN MILJOENEN EURO'S
ANKON GEEFT ZICHZELF ONNODIG BLOOT EN IS DAARDOOR ZEER KWETSBAAR
OLDENZAALS RAADSLID ANKONE (D66) GAAT OP ZOEK NAAR ZICHZELF
LOKALE PARTIJEN IN ALMELO EN ENSCHEDE SLUITEN ZICH AAN BIJ DE PVV
MELKVEEHOUDERIJ SUCCESVOL MET VERMINDERING FOSFAATUITSTOOT
POLITIEK AKKOORD OP KOMST OVER INVOERING VARIABELE WEGENBELASTING
NEDERLAND VIERT VERJAARDAG VAN DE KONING UITBUNDIG
PLEIDOOI VOOR 'AVONDKLOK' VOOR ASIELZOEKERS IN OVERIJSSEL
TWENTSE FRUITTELER JOS SCHILDERINK IS DE VORST DE BAAS
CRISISSFEER IN DINKELLANDSE GEMEENTERAAD
RAAD DINKELLAND IS GEZWIJG WETHOUDER DUURSMA OVER TEKORTEN SOCIAAL DOMEIN MEER DAN ZAT
TUSSENBAAN MOET WERKNEMERS SCHOLING EN ZICHT OP VASTE BAAN BIEDEN
KLEINE, MAAR DAPPERE LIA VAN DIJK VERLAAT DE STATEN VAN OVERIJSSEL
OVERIJSSELSE STATEN VERDEELD OVER BENOEMING GELDERSE KANDIDAAT GEDEPUTEERDE TRAAG
HERBENOEMING ZWOLSE BURGEMEESTER MEIJER OMSTREDEN
VAK P IN GROLSCH VESTE ONTRUIMD TIJDENS WEDSTRIJD FC TWENTE - PSV
BURGEMEESTER DREIGT SUPPORTERSHOME FC TWENTE WEGENS DRUGSHANDEL EN ONDERMIJNING TE SLUITEN
WETHOUDER STEGGINK NEGEERT KRITIEK RAADSFRACTIES OP AANDELENVERKOOP
HULPVERLENING BIJ SPOEDMELDINGEN LOOPT IN TWENTE ONNODIGE VERTRAGING OP
MAN GEGIJZELD EN DAARNA ZWAAR MISHANDELD IN ENSCHEDE
VAN VELDHUIZEN BINDT STRIJD AAN TEGEN DRUGSHANDELAREN
'SNELLERE VERLAGING VAN DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK'
Klik hier voor de berichten in het archief


VIER ARRESTATIES NA BELAGING VAN AGENTEN IN GELDROP
DERDE VERDACHTE OPGEPAKT NA FATALE BURENRUZIE GELEEN
WEER DISCUSSIE OVER GEBRUIK VERSLEUTELDE BERICHTEN IN ZAAK DRUGSSMOKKEL KOTTER
VERDACHTE VAN BETROKKENHEID DOOD ORLANDO WEER OP VRIJE VOETEN
TOERIST UIT MALTA VRIJGESPROKEN VOOR VALSE BOMMELDING INTERNATIONALE TREIN
EXTRA BEVEILIGING VOOR D66-LEIDER ALEXANDER PECHTOLD
REIZEN MET OPENBAAR VERVOER MET DE SMARTPHONE
MILJONAIR GEEFT SPELERS NAC VETTE PREMIE BIJ WINST VAN NEC
GEMEENTEHUIS TUBBERGEN MOET NOG MEER HET HUIS VAN EN VOOR DE GEMEENTE WORDEN
EERSTE KLASSE NOG VER WEG VOOR SDC '12
Vandaag is tanken het goedkoopst in Twente:
EURO 95
1,46
Amigo Losser
DIESEL
1,14
Roeleveld Rolink Denekamp
Weet u een goedkoper adres? Klik hier

Ansichtkaart-actie PvdA in Denekamp dient wel degelijk een politiek doel

  Ja, Karin Mulders is een grote huichelaar
  Nee, het gaat hier om het algemeen belang
  Ja, de PvdA bedrijft per definitie politiek, wordt anders lid van de naturistenverenigiing
  Nee, dit is een allerlaatste stuiptrekking van de PvdA, die ook in Dinkelland van het toneel verdwijnt


Karin Mulders is een grote huichelaar door actie niet te beschouwen als een politieke activiteit
De Tegel

De huis-aan-huis verspreiding van 3.000 ansichtkaarten in Denekamp door de PvdA mag ...


AMBER ALERT HELPT BIJ OPSPORING KINDEREN WORDEN VERMIST OF ZIJN ONTVOERD
KERSTGEDICHT VAN DORPSDICHTER BENNE SOLINGER VOOR DE LEZERS VAN TWENTE@CTUEEL
Ziggo wil interactieve televisie in Twente aanbieden
Twentse Ilse de Lange promoot 'groenste' mobieltje van ons land
Het Twente@ctueel Nieuwjaars-dobbelspel
Televise kijken op je mobiel in Twente
TV kijken op je Nokia 96 is een sensatie
Foto personalisering

colofon - contact
iX Studios BWEB